Wednesday, March 25, 2009

Huan Zhu Ge Ge III OSTTHIEN SANG REN CIEN

Tang thien ti khun tun chu khai se hao
Wo men liang ke siang yi cai hao han te sing he
Yi fan chung ci he yi chang lieh huo
Wo men tie luo cai fan chen liang ke ciao luo
cing kuo le chien chien wan wan ke she ci
Wo men ke ce cai ren cien muo su
Khe nen siang yi chie mi mi hu hu cha cien er kuo

Cung ma hung chen
Wan li ciang san pu ru ni te siao wuo
Khuang phen thien ya
Than ying siung shui ye tuo ci muo
Yi yi fung fung
Se ni te lei shui ni te ke
Sing sing ye liang liu ying then huo
Tu siang ni te yen puo
Cai na er san san suo suo
Ni wu suo pu cai, wo wu chung phao tuo
Ce chai ce tao, chien ku te chan
mian chung she chien khai she

Thien sang ren cien
Wo men cu ting yao shi shou phiao puo

Suo yi pu yao huai yi wei le sem me
Cing sen yi cien, wo ciu wei ni se huen luo puo
Pu yao wen yi chien chen fou cien kuo
Pie kuai wo che che khuang khuang wei ni cao mo,
Chien ku te chan mian

Chung she chien khai se
Ci yi li hai yu tian kuang she huo
Thien san ren cien, wo men cu ting yao shi shou phiao puo.

download mp3 here

WEN YEN ER

Wen yen er ni wei he liu lang
Wen yen er ni wei he fei siang
Wo siang yung rou ching wan cang
Wei ni cu ai te kung chiang
Yu pha ce chiong lou yi yi
Chen pu liao ni te thien thang

Wen yen er ni khe yen liu sia
Wen yen er ni khe yen chen suang
Wen er ya ru kuo ni sing yu siang wang
Yen er ya ru kuo ni che cai she fang
Wo yen phei ni liu lang, phei ni fei sang
Phei ni sin cao ni te fang siang
Yu ni te ti fang, ciu se wo te cia siang.
Wen yen er ni wei sei chou chang
Wen yen er ni wei sei sing sang
Wo siang sou cai ni sen pang
Wei ni che yi lu fung suang
Yu pha ni phiao ren yen chi
Rang ku tu siao wo che khuan


download mp3 here

CAI CE LI PIE SHE HOU

Wo cuo ni te shou, wo yao cou pu nen cou
Cien tan te cai cien liang ke ce,
wo shuo pu chu khuo

Ni na che che te yen kuang,
shu shuo ce wu cing te ai chuo

Cui thung sing chu,
se ni nu li rang siao yung yu ciu

Wo thing tao wo sing thiao,
yi cai shuo cuo pu cou pu cou!

Cai ce li pie she hou, fung ye wen rou,
yin ye wen rou
, wo yen li yu chien chien wan wan ke ni,
mei ke ni tu se wen rou

Wo hen ce ci pu kou siao sha,
wei se me yi pu yi pu hui thou,

Wo thing tao wo men te sing thiao,
siang se thien lai te he cou

Yi cai shuo cuo siang sou siang sou siang sou.
Wo hai se pi shi cou, siang sung le ni te shou
Cian tan te ai ni liang ke ce, wo shuo pu chu khou
Khan ce ni te yen cing, cui sang sing chu,
Se ni nu li rang lei shui thing liu,
wo thing tao ni te sing thiao

Yi cai shuo cuo pie cou pie cou!


download mp3 here

ZHI YAO YOU NI


tian shang ren jian..
tian shang ren jian..

bu guan zai tian shang hai shi zai ren jian
wo xin yi xu ni shi wo bu bian de ai lian
duo nian yi qian de duo nian yi qian
ni zai tian de na yi bian wo zai zhe bian
liang ke ji mo de xin ge zi liu lian
bu zhi xin sui ye bu dong kuang huan
chun hua qiu yue xu du wu shu zuo tian de zuo tian
zi cong xiang yu wo chong man le jing xi
tian di wan wu shi ni de xiao rong ni de hu xi
cong ci wo gan yuan feng xian zi ji
zhui sui zhe ni de jiao bu ni de zong ji

zui pa you yi tian ni li wo yuan qu na
jian shi wo zui da de bei ju

mei you le ni shan he tai yang xing xing dou duo yu

wo yuan wei ni bian cheng e bian
cheng die bian cheng fei niao

wo fei xiang ni nian nian sui sui mu mu chao chao
wo fei xiang ni sheng sheng shi shi tian huang di lao
kuang feng bao yu lie ri hai xiao
bu zeng rang wo ting xia geng bu zeng ba wo da dao
zi cong xiang yu wo chong man le jing xi
tian di wan wu shi ni de xiao rong ni de hu xi
cong ci wo gan yuan feng xian zi ji
zhui sui zhe ni de jiao bu ni de zong ji

wo zhui zhe ni fei dao tian ya hai jiao
zhi yao you ni pa shen me kuang feng bao yu he hai xiao
zhi yao you ni shan he tai yang xing xing dou zai xiao


download mp3 here

0 komentar:

Post a Comment