Sunday, March 29, 2009

Huan Zhu Ge Ge III OST part2

NAI HE

Wo he ni liang ke phan ce ten er cuo
wo ti thou wu yi, ni mei
thou sen shuo, hao hua hao ye
hao liang siao, tha pu shu yi ni,
ye pu shu yi wo
Sing she ci wan cung, ce yu
ching muo muo, siang tui ten er
shuo, ten er pu cie wo, hao hua
hao ye hao liang siao, ru che shi
tu kuo, lei cu chiao chiao luo
Chuo chuo chuo yi lu lou lai se
sei chuo. Ce ce ce, ce fen chou
chang ru he shuo, hua er hua ye
hao liang siao, ni ye se nai he,
wo ye nai he. Nai he. nai he nai
he nai he.

download mp3 here

CUI PHA PIE LI

Ren er yen chi, san san shui
shui lu ci cung, sung cin chien
li, ye ce yu yi sen cen cung, tuo
sao ting ning, er pien sen sen cai
phiao sung, siang pi cing hou,
hu huan tu cai mung huen cung.
Cui pha li pie, chien she wan li
ching chie chie, ma thi fan fei,
ce pha thie yi len ru shie, hao
ciao sen li, ying siung cuang ce
tang ci lieh, muo wang sen kui,
yu ren wang chuan yin he ye

download mp3 here


CE CIN PIE HOU

Thien mang mang shui mang
mang, wang tuan thien ya, ren
cai he fang, Ci te tang chu, fang
chao shie yang, yi hou sin he,
chu thu fen fang. Yuen ting san
sen, tuo sao che khuang, ce cin
pie hou, san kao shui chang.
Huen shi mung shi, pu chen
siang wang, thien sang ren cien,
wu sien she liang.
Thien yu yu shui yu yu, rou
ching she shui, wang she nan
liu, shi shou chang thing, siang
tui ni mou, cu ying yao hung,
tuo sao wen rou. Chien sen yu
yue, cing sen nan chiu, ce cin
pie hou, ci tu chun chiu. Huen
shi mung shi, yu ce nan chou,
thien sang ren cien, pu cien pu siu

download mp3 here

THIEN SANG REN CIEN HUI SIANG FUNG

Hui yi tang chu, tuo sao rou
ching sen sen cung, kuan san
cu ke, chie pa ke sen yao yao
sung. Tuo sao wang she, tien
tien ti ti cing chen khung, chien
she wan li, hua cuo sing thou
wu chiong thung.
Ce cin pie hou, ying yang wa
len suang hua cung, man man
chang ye, le chui ching han sei
yi kung, ling pie ting ning, thien
sang ren cien hui sang fung, yi
pie mang mang, huen puo wei
he pu ru mung.
Sen ching she hai, liang chen
mei cing he se cai, mung li
mung wai, siao yi wen rou yi yi
cai, ye chen siang cien, huang
huang thuo thuo fei yi chai,
huan er mung er, lai lai wang
wang ying wu wei.
Ciu mung yu cung, pan se
huang chao pan se thai, san
meng yu cai, shen ku ying tu
phai huai, san san yu yue, ten
tai ten tai yu ten tai, ci fan hu
huan, kui lai kui lai phan
ku lai.

download mp3 here

SIAO CHIAO LIU SHUI

Siao chiao liu shui, ching yen
ching wu, chang ci yi cung chu
siang yi, shan sia shi shou, liang
cu ru shu, pa tuo sao rou ching
cing thu. Yi chao li pie, ting
ning chu fu, siang che shi cai li
hua shu. Lei yen siang khan, ma
thi yang chen, cuan yen ren chi
hua wu cu.
Chun chi chiu lai, li pie yung yi,
san meng shen sia siang she lu,
mung li siang sin, mung wai he
chu, huo luo ce yu siang ru ku.

download mp3 here

SHI HU LIU

Shi hu liu shi hu liu, wei sei
ching ching cin ce fou, hua khai
khan ce ce shi ce, yi cin chie
cing yi pei ciu. Shi hu liu shi hu
liu, hu kuang san she chang
siang sou, chien cin shi ciu
kung shie yang, liu te siang hen
man yi shiu.
Shi hu liu shi hu liu, yi phien
ching ching cin cien fou, cuan
yen chun chi tung yu che, ce yu
sing ren pu hui sou. Shi hu liu
shi hu liu, cuo re ching ching
cing cai fou, chung she chang
thiao she ciu chui, khe lien phan
ce tha ren shou.

download mp3 here

SHAN YI CHEN SHUI YI CHEN

Shan yi chen shui yi chen, liu
wai lou kao khuang tuan huen,
ma siao siao, che ling ling, luo
hua he ni mian cuo chen.
Fung ching ching shui ying
ying, ren sen ci shan ru fou
phing, mung nan sin, mung nan
phing, tan cien chang thing lien
tuan thing.
Shan wu phing, shui wu phing,
chi chi fang chao pie wang sun,
yin tan tan, liu ching ching, tu
cien sen sen pu ren wen. Ke sen
cai, ciu pei ching, wang she yu
yu siao yi phing, ying chai sia,
sung huang hun, chie ci shi hu
ye yi lun.
Shan yi chen shui yi chen, liu
wai lou kao khung tuan huen,
ying chai sia, sung huang hun,
chie ci shi hu ye yi lun.

download mp3 here

CHUNG FUNG SHE KHE

Ni cou she suang ye cen hung,
luo ye phiao cai khung cung.
Ni cou hou wo sou ci ce luo ye,
mei phien li yu wo te siang she
cung cung, tang ta sie fen fei te
tung ci, wo te sing ye pu chen
ping fung, tuo sao che hu huan
ni te meng ce, tuo sao che wang
tuan chang khung.
Ye chen kuai thien kuai ti kuai
ni pu sou sing yung, wei se me
ci ye chung chung pie ye chung
chung, chung che ku fu li chiu
ye chun fung, chien yen wan yi,
ru he shu ching nung.
Cing kuo le tuo sao fung suang,
cing kuo le tuo sao phan wang,
wo men cung yi siang tui, wo
cen nen pu kan ci sang chang,
cie shu li liu lang he phiao tang,
wo yen yung cui sen ching te ai,
fu phing ni suo yu te chang
suang, sou she ni suo yu te pei shang.

download mp3 here

YING SIUNG CHU CEN

Chi cen phiao phiao, ma chen
siao siao, khai sien kui lai ciu
cai cing chao, nan er cen chan
chi, ni er fung cen phao, yi sen
cuan chan san chien li, ying te
chien ku wan she hao.
Chi cen phiao phiao, ma cen
siao siao, cen ren yen chi ciu cai
cing chao, muo wei li pie khu,
tang wei ying siung siao, chang
ke che ce siang siung nu, thie
chi ru fung yi chi kao.

download mp3 here

instrumental mp3

download full album :

http://www.megaupload.com/?d=K6XDUI50

http://rapidshare.com/files/53078147/Princess_Returning_Pearl_III_OST__asianosts.cjb.net_.rar.html

4 komentar:

Yohan Salman said...

ini film pangeran menjangan bukan ?

lucky devi said...

bukaaann..pangeran menjangan kan lebih lama lagi..itu angkatanya YOKO, inget kan??
klo huan zhu ge ge 3 kan baru dibuat sktr th 2000 :))

Anonymous said...

devi, mksi upload lgu2nya..
tp kq y jdulnya chung fung she khe ga bs d download ya? pdhal lagunya aq suka bgt,, gmn ya?

Angel55 said...

devi tw ngak judul film yang kisahnya:
mati jadi kupu2.........
kisah cinta yang dilarang ama orang tua yang karena perbedaan derajat aja..........

Post a Comment